Rotaract


Rotary Club Partner

Što je Rotary?

Postoji mnogo definicija, no većini je zajedničko sljedeće: Rotary je međunarodno udruženje osoba iz stručnog i poslovnog života koje se posvećuju humanim ciljevima, cijene i promiču visoka etička načela u poslovnom i privatnom životu, te šire dobru volju i razumijevanje u svijetu. Od riječi "Rotary" treba razlikovati "Rotary International" (RI), čime se misli na svjetsku organizacijsku strukturu (klubove i distrikte u svim dijelovima svijeta, te centralu u Evanstonu, IL, USA). Rotary International je prva svjetska "Service club" organizacija koja trenutno ima više od 1.2 milijuna članova u gotovo svim zemljama svijeta. Između ostalog, RI je zbog svojih aktivnosti (kao što su "PolioPlus", "World Understanding and Peace", itd.), nevladina udruga međunarodnog značenja, priznata i od stane UN-a. Financiranje projekata i programa na razini Rotary Internationala obavlja se kroz Rotary Fundation. Rotary Fundation je neprofitna organizacija financirana isključivo dobrovoljnim prilozima rotarijanaca i prijatelja fundacije koji dijele viziju boljeg svijeta. Do sada su Rotarijanci u Rotary Fundation donirali preko 2 milijarde $.

Rotaract klub Split

Rotaract je međunarodni program za mlade u dobi između 18 i 30 godina, koji vjeruju da mogu učiniti svijet boljim. Počeo se razvijati kao pokret početkom 60-ih godina prošlog stoljeća, da bi ga 1968. godine Rotary International prihvatio kao svoj program pod nazivom Rotaract, naziv koji je izveden od dviju riječi: Rotary i action. Prvi službeno osnovan Rotaract klub bio je Rotaract club North Charlotte, North Carolina, SAD, a danas je Rotaract u cijelome svijetu prisutan u više od 170 zemalja, s preko 8400 klubova, i s nešto više od 215.000 članova!

Ciljevi Rotaracta

- promicanje prijateljstva. tolerancije i etičkih vrijednosti među mladim ljudima diljem svijeta.
- razvijanje profesionalnih i upravljačkih vještina članova, kroz organizaciju i provođenje društvenih kulturnih projekata.
- poštivanje prava drugih i priznavanje važnosti svakog zanimanja kako bi se svakome omogućilo da djeluje na dobrobit zajednice.
- izgradnja visokih etičkih i moralnih načela u poslovnom i društvenom životu.
- širenje znanja i razumijevanja o potrebama, problemima i prilikama u vlastitoj zajednici u svijetu.